Archivio degli IBLEI Home | Chi siamo | Mappa del sito | Ricerca | Contatti    

Scritti a macchina

Il signor Carmelo Campanella legge alcune storie, cunti, preghiere e indovinelli appresi oralmente durante la sua vita e trascritti in un secondo momento con il supporto di una macchina da scrivere. Sotto il player, le trascrizioni successive tratte da AccussìNon c’è perfetta corrispondenza tra quanto recitato e quanto trascritto. Su questo tema si rimanda alla nota di Gianni Guastella.

Trascrizione

BAMMINIEDDU ABBALLA ABBALLA

Bamminieddu abballa abballa
ca lu cianu è tuttu tò.
Unni posa lu tò piruzzu
nasci menta e basilicò.
Tu ni cuogghi na scucchida
ti la metti ‘nto pittuzzu.
Oh! chi sciauru ca fa Gesuzzu!

SUTTA NA MACCIA

Sutta na maccia ri cutugnu
c’è Gesuzzu biancu e tunnu.
La sò mamma, puvireda,
ci cusìa la cammiseda.
a cammiseda è cina i risu,
Ah! chi sciauru ‘i Pararisu!

Sutta na maccia ri nucida
c’è na naca piccirida.
Si ci curca lu Bamminiedu
fa la vò Gesuzzu bedu.
Lu canuzzu fa bau bau
l’auciduzzu fa ci-ciu.
Chi bedu rormiri ca fa stu Diu.
Sutta na maccia ri castagna
c’è Gesuzzu c’addumanna
e addummanna ‘ncarriniedu
p’accattarisi nu ccappiedu.
Lu ccappiedu ci ulau
san Giuseppi ciù pigghiau
ciù spinciu ccò vastuniedu
san Giuseppi vicciariedu.

Sutta na maccia ri lumìa
c’è Gesuzzu ca talìa.
E talìa cosi r’amuri
san Giuseppi cco Signuri...

U VIERSU

Ninna nanna ninna nanna
figghiuzzu miu ruormi e riposa
accanto all’anciludu ca ti sta attuornu
ruormi e riposa cu l’anciulu tò
ruormi e riposa ti fazzu la vò.

Ah! Oh! Era la vò, era lu beni
ciuri l’uccidi ca lu suonnu veni
ciuri l’uccidi e la uccuzza
pi fari contenti a tò mammuzza.
Ah! Oh! Era lu suonnu
stu figghiu bedu ruormi notti e juornu.

Ah!Oh! figghiu miu cu ti vattiau
san Gisippulu e la matri ri Diu
e lu nomu ca ti misi t’arristau
ti misi Pippiniedu amuri miu
e lu nomu ca ti misi fu piacenti
prima piacìu a mia e puoi a la genti.

Ah! Oh! Si picciridu e nun sai riri mamma
mancu la tò uccuzza rici nenna
si picciridu e ai lu cori ‘ngratu
morta mi viri e nun mi runi aiutu.

Ah! Oh! La naca è tunna
furriata ri ‘nzaredi scocchi e giumma.
Ah! Oh! Oh figghiu miu si picciridu
tò mamma ti ulìa ciù rannuzziedu
Oh! figghiu miu figghiu raveru
tutti cantunu a ttia l’ancili ‘ncielu
Oh! figghiu miu figghiu ri latti
povera mamma ca ccu ttia cummatti!
Oh! figghiu miu chi ai ca cianci?
La naca ti cunzai ammienzu l’aranci
ccu l’autri iuochi e sciali
e ccu mmia cianci.

Oh! figghiu miu la naca è tunna
se nun t’addummisci t’addubbu ri pugna!
Addummirsciti  addurmisciti…

MINIMINAGGHIE

20) Ru zucca, milli pammini e na rosa. (Soluzione: Il gallo)

21) E’ binutu ‘nfurastieru e a purtatu robba fina,‘e masculi c’ammuscia e fimmini c’anfila. (Soluzione: L'anello)

ALLA MADONNA DEL CARMELO

Rallegrati ca sì beda Maria
lu Diu Patri pi spusa t’avìa elettu
era tantu l’amuri c’avìa a tia
ca nun ti putìa rari autru affettu
supra ri ogni celesti ciama a tia
pi la to purità t’avìa presceltu
la tò allirizza nostra gloria sia
Oh! Beda ri lu Carminu Maria!

Rallegrati Maria nostra Signura
ca ri lu Verbu si matri putenti
la tò billizza luminusa e pura
‘ncielu è comu lu suli risplennenti
Maria ri tia nun c’è cu nun s’innamura
e cu parra ri tia sempri è cuntenti
fa ca muriennu ciamassimu a tia
Oh! Beda ri lu Carminu Maria!

Rallegrati Maria si comu spusa
si ri lu Spiritu Santu decurata
e ‘ncielu ‘nta na segghia luminusa
siti ri li cora angelichi arurata
la vostra uci putenti e maistusa
cu pruntizza veni venerata
ogni unu a li vuostri pieri si umilìa
Oh! Beda ri lu Carminu Maria!

Rallegrati Maria ‘ncielu patruna
cu lu tò sogghi e lu tò figghiu accantu
e pi sgabellu ti servi la luna
lu suli risplendenti è lu tò mantu
purtati ‘ntesta ri stidi na cruna
siti lu cori ri Diu tri voti santu
la lingua mia nun si stanca mai ri fari lodi a tia
Oh! Beda ri lu Carminu Maria!

Rallegrati Maria ca si la stanza
spusa ri la divina trinitati
aviemu ‘nti tò figghiu na speranza
r’aviri li piccati pirdunati
e iu ca viegnu ui senza tardanza
ni faciti arristari allura cunsulati
cunsulatu sarà cu a morti ciama a tia
Oh! Beda ri lu Carminu Maria!

Rallegrati Maria l’Onniputenti
pi figghia matri e spusa t’eliggìu
ti fici tanta bella e risplennenti
ca si n’innamurau lu stessu Diu
e cu ti ama cu cori e cu menti
nun l’abbannuna se s’ammustra piu
spiramu tutti sulu a tia
Oh! Beda ri lu Carminu Maria!

Rallegrati Maria ri lu Carmelu
si decorata cu grazia e fervuri
l’abitu ni calasti ri lu cielu
cusì purtannu ‘nsimbulu r’amuri
e cu lu porta cu favuri e zelu
salvu diventa suddu è piccaturi
salvu sarà cu a morti ciama a tia
Oh! Beda ri lu Carminu Maria!