Archivio degli IBLEI Home | Chi siamo | Mappa del sito | Ricerca | Contatti    

Storie: Rita e Matteo

La storia di Rita e Matteo fu scritta dal popolarissimo Orazio Strano (1904-1981), il più noto cantastorie della Sicilia orientale. Sotto il player, la trascrizione tratta da Accussì.

Trascrizione

RITA E MATTEU

‘Mpiciuttiedu panittieri
s’avìa fattu fidanzatu
cu na figghia ri cianchieri
ca ci rava lu sò sciatu.

Amurigghiavinu ammucciuni
ca sò patri nun vulìa
Rita sempri a lu barcuni
abbissata si sintìa.

Pi viriri lu sò amuri
nun sapìa c’avìa fari
s’affacciava a tutti l’uri
pi putiricci parrari.

Si parravinu a lu spissu
li virievinu l’agghenti
lu sò malu a statu chissu
scumparierru ‘ntiempu nenti.

Fu lu patri sapituri
e lu nierbu a manu pigghia
resi cuorpi ri tutt’ura
a la matri cu la figghia.

Ciui la figghia subbissau
ca la Rita ni sbinìu
sparti ancora chi pinsau
na na stanza la ciurìu.

Iacqua e pani pi manciari
quannu ida ni vulìa
sparti ‘nterra lu curcari
quantu prestu ni murìa.

Ida rissi:- Pacienzia!
Comu voli lu Signuri
aiu a fari pinitenza
a suffriri pi l’amuri.

Quannu l’amuri è ‘nta lu cori
nun si pò mai ciù scurdari
nun ci su beni nè trisori
ca si pò paragonari.

Rita giusta parra e dici
ma sò patri è ustinatu
avìa a teniri ‘nfilici
cu lu cori ‘namuratu.

Ciui Matteu nunn’arrigghìa
si strugghìa la sò vita
e ogni notti chi facìa?
Ci cantava a la sò zita.

-Acciù ‘nt’affacci sapurita
fuorsi beda si malata
ma rispunni armenu Rita
se macari si firmata.

Quannu Rita chistu ‘ntisi
lu sò cori si rumpìu
forti a cianciri si misi
e a Matteu ci rispunnìu:

-Sugnu ‘nciusa ‘ncatinata
pi manciari iacqua e pani
e di cciui gravi malata
nun c’iagghiuornu pi dumani.

La matina Rita ‘nciusa
nun si ‘ntisi acciui parrari
è ri tanta pietusa
ca la fanu cunfissari

Ci ciamarru a lu ditturi
pi luarici lu mali
ma suffriennu pi l’amuri
nun ci nn’è miricinali.

Na dda casa pari agghenti
si virievinu arruvari
Rita rissi na sò menti:
-Ri st’amici chi n’à fari?
Iu ulissi a lu ma sciatu
ca m’assisti a l’ancunìa
na stu piettu miu abbrazzatu
ca murissi assiemi a mia.

E lu zitu ca passiava
na la strata ‘n’arrigghìa
pi la porta s’ancugnava
e circava ca trasìa.

Tantu fici ca trasìu
s’avvicina na lu liettu:
-Rita beda sugnu iu
ca t’abbrazzu na stu liettu.

S’abbrazzarru i veru cori
li ru ziti svinturati
Idu rissi:- Rita mori
puru iu a l’itirnitati.

‘Nta mumentu lu Matteu
spara o patri e lu mazzau
rissi a tutti:-C’è ciù preiu!
Abbrazz’a Rita e si sparau.