Archivio degli IBLEI Home | Chi siamo | Mappa del sito | Ricerca | Contatti    

Storia del Giudizio Universale

Il signor Carmelo Campanella recita, in dialetto, la "Storia del Giudizio Universale", imparata da bambino. Sotto il player, la trascrizione tratte da AccussìNon c’è perfetta corrispondenza tra quanto recitato e quanto trascritto. Su questo tema si rimanda alla nota di Gianni Guastella.

Trascrizione
 

IL GIUDIZIO UNIVERSALE

Spiritu santu miu eternu brannuri,
spera ri Pararisu generali,
viniti a sta custanza r’auturi,
viniti a sta gnuranza mia a scuitari.
‘Ngnuornu venirà Nuostru Signuri
a li vivi cu li muorti a jiuricari.
Nun puozzu cu sta lingua spiegari
nun sacciu se ritarda, cioè addimura,
sona la trumma tanta abbauttusa
surgiti muortu ca è vinuta l’ura!
Tutti trimannu ri la gran paura
viriennu chidu tiempu malu ascisu.
Trema la terra e treminu li mura,
treminu li stessi santi ‘mPararisu,
appriessu trema Maria la gran Signura,
comu nunn’aiu a trimari iu ca l’aiu affisu?
Si iuncinu li munti a chidu iuornu
a la iurnata ri lu gran jiurizio
treminu li petri attuornu attuornu
li stidi fuocu e lu mari suffiziu
lu suli perdi li rai ri lu iuornu
e ‘nterra nun ci sarà acciù sacrifiziu.
E c’è Gesù ‘nterra cu na spata a manu
pi castiari a cu è c’arruri a misu.
‘Ngnuornu cumparirà l’anticristu
cu tutti li rurici apuostili furmati
a lu parrari pari Gesù Cristu
e ‘mmeci è unu ri li scialarati
cinu ri maiariei fausu e tristu
lupu ri ‘nfiernu senza pietati.
Gesù supra na nuvula cumpari
cu nu stinnardu ri jiuriziu a manu
na l’autra manu na spata avrà
comu re jiustu iurici e capitanu.
Prima ciamerà a li cunfissura:
-Viautri nunn’ata saputu cunfissari,
e appriessu a li priricatura:
- Viautri ca nunn’ata saputu priricari,
e appriessu ciamerà Nuostru Signuri
a li mmiriusi e a li gghenti majari.
Oh! Pirdunati a tutti, pirdunati!
Spiritu Santu ri la pietati
Oh! Matri Santa nunn’abbannunati…